Mad Designer at work

Pseći.net više ne postoji, ali...

Pseći.net bio je nacionalni oglasnik za oglašavanje pasa za udomljavanje koji je ugašen 2018. godine.

No pratite ovu stranicu, sprema se nešto zanimljivo...